• +38 (063) 231 31 31

 • +38 (067) 378 22 22

Методика

Альтернативним підходом у школі нового покоління Papaya є саме відмова від класно-урочної системи навчання, яка сьогодні губить особистість, ігропедагогика, застосування коучингових технологій розвитку та методів фасилітації в командній та груповій роботі.
 
Методологічна основа нашої школи базується на складових:
 
 • Кожна особистість має всі ресурси для досягнення успіху!
 • Ключ до успіху в навчанні – це пізнання власного стилю навчання, стилю мислення і розвитку, типу своєї компетентності та її активізації для особистого, а в майбутньому і професійного розвитку.
 

Чотирикомпонентна модель навчання

 
Навчальна програма охоплює (за Гордоном Драйденом, Джаннетт Вос, «Революція в навчанні»):
 
 1. Розвиток особистості, що передбачає формування впевненості у власних силах,мотивації, прищеплення навичок спілкування та контактування між собою.
 2. Формування життєвих навичок, тобто вміння керувати собою, творчо розв’язувати проблеми, планувати власну кар’єру і її перебудовувати, залагоджувати конфлікти, орієнтуватися в економіці, комп’ютерних технологіях.
 3. Формування вмінь навчатися і критично мислити, щоб навчання приносило радість упродовж усього життя.
 4. Предметне навчання, яке інтегрує різні предмети.
 
 
Всі ці компоненти взаємопов’язані, але інтегроване предметне навчання стоїть саме на останньому місці, змінюючи сучасну практику школи.
 
Система оцінювання будується на самооцінюванні (50%), взаємооцінюванні (30%) і власне, оцінюванні (20%). Але головним критерієм є досягнення своїх успіхів у порівнянні із собою вчорашнім.
 
 
Сучасні методи навчання, які базуються на індивідуальному, парному та груповому навчанні, проектно-, проблемно-, діяльнісно-, дослідницько-орієнтованому навчанні, компетентісно-інтегрованому підході, ігро-практиці, швидкочитанню, ТРИЗ-педагогіці, ейдетиці, арт-практиці, тощо з урахуванням індивідуальних особливостей та уподобань кожної дитини.
 
Початкова школа. Ми використовуємо програму 8 спеціальних курсів «Азбука життєвого успіху» (Г. Р. Кандибур), що складається з 40 навчальних посібників комплексу «Я хочу вчитися!» становить базовий курс адаптації в нашій школі завдяки своїй унікальності, ефективності та необмеженості розкриття дитячих талантів:
 
 • «Я і світ навколо мене»,
 • «Я опановую скорочитання»,
 • «Я вивчаю математику»,
 • «Я вчуся писати і граю зі звуками і буквами»,
 • «Я вчу свої руки»,
 • «Я розвиваю свої загальні здібності» (пам’ять, увага, сприйняття, мислення, уяву, мова),
 • «Я розвиваю свої творчі здібності»,
 • «Я вчуся керувати собою».